Konkurs Jaki to język

14 kwietnia, 2020 in Blog

17 kwietnia 2020 r. ukaże się nowy odcinek naszego podcastu "Sekrety poliglotów". Będziemy w nim mówić o wyjątkowym języku. Waszym zadaniem jest odgadnięcie, o jaki język chodzi.

Od 15 kwietnia do 17 kwietnia o godzinie 10:00 i 18:00 będziemy publikować na naszym fanpage'u posty z podpowiedziami.

Pierwsza osoba, która pod jednym z postów poda poprawną odpowiedź, otrzyma od nas w prezencie zestaw książek "Sekrety poliglotów", "Jak uczyć się języków" lub "Więcej niż słówka" w wersji papierowej. Książki prześlemy oczywiście na nasz koszt na dowolny adres w Polsce.

Oczywiście do czasu publikacji odcinka podcastu będziemy trzymać Was w niepewności, czy podaliście poprawną odpowiedź.

Oto szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN z dnia 14.04.2020

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. 1
  Konkurs, zwany dalej "Konkursem", jest organizowany pod nazwą "Jaki to język".
 2. 2
  Organizatorem konkursu jest Oficyna Wydawnicza Rivail Konrad Jerzak vel Dobosz, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem".
 3. 3
  Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook: https://www.facebook.com/sekretypoliglotowpl/, zwanym dalej "Fanpagem", w dniach od 15.04.2020 do 17.04.2020 do godziny 16:59.
§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
 1. 1
  Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracowników Organizatora. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. 2
  Uczestnik Konkursu musi posiadać profil w serwisie Facebook, za pośrednictwem którego będzie udzielać konkursowych odpowiedzi.
§ 3 Warunki wygranej i Nagrody
 1. 1
  Zdobywcą nagrody w Konkursie, zwanym dalej "Zwycięzcą", będzie Uczestnik, który jako pierwszy odgadnie nazwę języka, którego będzie dotyczył odcinek 22. podcastu "Sekrety poliglotów" zaplanowany do publikacji dnia 17.04.2020 o godzinie 17:00 w serwisie YouTube na kanale Sekrety Poliglotów: https://www.youtube.com/channel/UCmgWXti2X_9qjIoqU2wcmlA/.
 2. 2
  Nagrodą w konkursie jest zestaw książek "Sekrety poliglotów", "Jak uczyć się języków" lub "Więcej niż słówka".
 3. 3
  Organizator pokrywa koszt wysyłki nagrody na adres Zwycięzcy Konkursu w Polsce.
 4. 4
  Warunkiem odgadnięcia nazwy języka jest podanie jej w komentarzu pod jednym z pięciu postów konkursowych na Fanpage'u oznaczonych tagiem #jakitojezyk przed publikacją 22. odcinka podcastu tj. do godziny 17:00 dnia 17.04.2020.
 5. 5
  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator
 6. 6
  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 7. 7
  Organizator nie będzie informował o udzieleniu poprawnej odpowiedzi do czasu zakończenia Konkursu.
 8. 8
  Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien przesłać niezbędne dane do wysyłki nagrody w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość w serwisie Facebook w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 9. 9
  W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
 10. 10
  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany
§ 4 Dane osobowe uczestników konkursu
 1. 1
  Organizator na czas prowadzenia konkursu ma dostęp jedynie do ogólnie dostępnych w serwisie Facebook danych osobowych Uczestników, które nie będą oddzielnie gromadzone lub przetwarzane.
 2. 2
  Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody Pocztą Polską lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
§ 5 Dane osobowe uczestników konkursu
 1. 1
  Organizator na czas prowadzenia konkursu korzysta jedynie z dostępnych publicznie w serwisie Facebook danych osobowych Uczestników powiązanych z ich kontem.
 2. 2
  Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 5.1 przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody
 3. 3
  Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody Pocztą Polską lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. 1
  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie sekretypoliglotow.pl

O autorze

Konrad Jerzak vel Dobosz

Autor książki "Sekrety poliglotów", poliglota, uczestnik programu "The Brain -
Genialny umysł", w którym był testowany ze znajomości 14 języków obcych; jeden z organizatorów warsztatów językowych odbywających się od 2014 r. w Polsce.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Subscribe to get the latest updates
>
%d bloggers like this: